Біріктірілген пакеттер

Alma TV "Интернет + ТВ" топтамаларына көптеген тарифтердің кең ауқымын ұсынады. Енді олар одан да тартымды бола түсті! Біріктірілген топтаманы қосып, бір уақытта лимитсіз интернетті пайдалануға және Алма ТВ-ден жеңілдікпен теледидар көруге мүмкіндік алыңыз!

Условия акции:
Период действия акции (возможность подключения): до 30.11.2021 года.
Срок действия акции: 12 (двенадцать) месяцев с даты подключения, или до перехода на другой тарифный план.
Особые условия: заключение контракта с минимальным сроком пользования не менее 6 месяцев. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Абонента, производится перерасчет за фактический период предоставления услуг в соответствии с действующими тарифами Компании.
  • Пакеттi таңдау