Окинишке орай, бул жаналык сиз тандаган калага жатпайды.